O našom urbári

V roku 1991 na základe zákona č. 219/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení jeho zmien a doplnkov, obnovilo svoju činnosť 13.1.1991 Združenie bývalých urbarialistov obce Hybe. Dňa 30.1.1991 sa združenie zaregistrovalo na Ministerstve vnútra SR. V zmysle zákona č 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách bolo spoločenstvo 29. februára 1996 zapísané do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou ako Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe pod číslom 2/1996 PS.
Činnosť spoločenstva sa riadi Stanovami spoločenstva a Zmluvou o založení spoločenstva. Spoločenstvo účtuje v sústave podvojného účtovníctva a v súčasnosti je plátcom DPH. Hlavnou činnosťou spoločenstva je obhospodarovanie lesných pozemkov a správa majetku podielnikov. Na základe živnostenského zákona spoločenstvo podniká v doprave a ubytovacích službách.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe v súčasnosti obhospodaruje spoločnú nehnuteľnosť vo výmere 5033 ha. Z toho je 4 302,09 ha lesných pozemkov.

Orgány spoločenstva

Zhromaždenie vlastníkov :
Najvyšším orgánom spoločenstva je Zhromaždenie vlastníkov. Ich počet k 7.2.2023 bol 862.

Výbor spoločenstva :
Výbor je výkonný a štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva medzi jednotlivými zhromaždeniami.

Aktuálnymi členmi výboru sú:
Ing. Branislav Huntoš – predseda spoločenstva
Milan Dzuriak
Ing. Katarína Chválová
Ján Pivko– podpredseda spoločenstva
Ing. Ivan Vrlík
Bc. Ján Žiška

Dozorná rada :
Kontrolným orgánom spoločenstva je dozorná rada.
Aktuálnymi členmi dozornej rady sú :
Ondrej Stanček – predseda dozornej rady
Ivan Pavella
Milan Žiška
Pozemky podľa katastrálnych území
Lesné pozemky
Spoločná nehnuteľnosť je spoluvlastníctvom členov- podielnikov spoločenstva v týchto katastrálnych územiach :
...
Rozdelenie lesných pozemkov podľa lesných celkov
...
Drevospracujúci podnik vyrába rezivo najmodernejšou technológiou kotúčových píl, dsp2ktorá je riadená počítačom. Rezivo má výbornú povrchovú úpravu ( je predhoblované) a vyniká presnosťou požadovaného profilu výroby. Píla dokáže vyrezať všetky bežné stavebné a stolárske rezivo požadovaných rozmerov.

Na píle spracovávame vlastnú ihličnatú piliarsku guľatinu podľa potrieb zákazníka, akosti triedy III.A, III.B a C1.
Stredisko ponúka pre firmy podnikajúce v oblasti stavebníctva, prevádzkovateľov predajných skladov reziva, a stolárov pravidelné dodávky:

· Stolárske rezivo

· Konštrukčno-stavebné rezivo

· Hranoly, fošne

· Strešné a podkladové laty

· Bočné rezivo - dosky

· Šalovacie rezivo

· Paletové a kratinové rezivo

Na stredisku v súčasnosti pracuje osem zamestnancov v dvoch zmenách.
Stredisko zabezpečuje administratívnu a ekonomickú činnosť spoločenstva, ako je účtovníctvo, personalistika, 2012-12-19 10.38.46spracovanie miezd, skladové hospodárstvo, finančné činnosti. Ďalej konsoliduje plánovanie a rozpočtovníctvo stredísk do jedného celku a zabezpečuje funkčnosť počítačovej siete. Spracováva tiež podielnickú evidenciu majetku, evidenciu čerpania podielnického dreva a vyplácanie podielov na zisku podielnikom. Zamestnáva troch pracovníkov, ktorý v kumulovaných funkciách vykonávajú práce na pozíciách ekonómka, účtovníčka, fakturantka, personalista, mzdový účtovník, skladník, pokladník, sekretár, archivár a správca počítačovej siete.
Stredisko zabezpečuje prevádzku urbárskych chát, ktoré ponúkajú oddych v prostredí prekrásnej liptovskej prírody.. Chata Jaseňovisko leží hlboko v horách, na hranici Jánskej a Svidovskej doliny. Nie je vybavená elektrikou a voda je v blízkej studničke. Chata je vhodná pre turistov, ktorí túžia po úplnom pokoji na horskej samote. Okrem prekrásnej prírody v okolí za zmienku stojí možnosť turistického vyžitia, napríklad výstupom na vrch Ohnište, Ďumbier, alebo návšteva jaskyne Stanišová v Jánskej doline. Chata Krivánka sa nachádza za obcou Hybe, smerom na pohorie Vysoké Tatry. Od chaty je prístup na Podbanské. V chate je voda aj elektrická energia. Chata Bystrá, ktorá sa nachádza na konci Jánskej doliny sa práve rekonštruuje. Rekonštrukcia prebieha čiastočne dodávateľsky, čiastočne v réžii UPS. Počas rekonštrukcie je tu zamestnaných šesť zamestnancov UPS.
Quisque nunc ipsum, iaculis a ante et, mattis tempus eros. Donec purus libero, placerat id commodo quis, pharetra in arcu. Phasellus fermentum nunc pharetra augue blandit condimentum. Aenean venenatis tellus at ex pellentesque, sed tempus purus gravida. Nam quis sodales nunc.
crossmenuchevron-down