Verejné obstarávanie

Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia
Postup verejného obstarávania: postup podľa § 100 a § 102
Predpokl.hodnota zákazky [eur]: 280 600
Názov informácie (dokumentu)Dátum zverejneniaOdkaz
Výzva na predkladanie ponúk (nepovinne)19.11.2013http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/223711
Súťažné podklady (nepovinne)19.11.2013kunska@urbarhybe.sk
Informácia o otváraní častí ponúk „Ostatné“ - § 41 ods. 105.12.201313.12.2013 o 11:00
Informácia o otváraní častí ponúk „Kritériá“ - § 41 ods. 113.12. 2013  23.12.2013 o 09:00
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 23.12.2013 2013_0021zvpx
Informácia o uzavretí zmluvy     § 102 ods. 1 (nepovinne) 31.01.2014 PM09N
Správa podľa § 21 ods. 3§ 21 os. 2, 331.01.2014  2013_0021nzo
Iné dokumenty (nepovinne) 

Projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení pre UPS Hybe

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre UPS Hybe
Postup verejného obstarávania: verejná súťaž
Predpokl.hodnota zákazky [eur]: 499 856
Názov informácie (dokumentu)Dátum zverejneniaOdkaz
Predbežné oznámenie31.10.2013http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/221317
Oznámenie o vyhlásení05.11.2013http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/221625
Súťažné podklady§ 49a ods. 1 písm. a)05.11.2013 2013_0015sps 1.Návrh na plnenie kritérií na vyhdnotenie ponúk UPS Hybe - príloha č. 2a, 2b,a 2d2.B1 opis predmetu zákazky - príloha č.3Zmluva o dodaní služieb UPS Hybe - Príloha č.1
Zmluva§ 49a ods. 1 písm. b) 18.02.2014 HUDAK-HYBEPETRULA-HYBE
Dokument k prebratiu predmetu zákazky§ 49a ods. 1 písm. c) 
Suma uhradeného plnenia§ 49a ods. 1 písm. d) 
Zoznam subdodávateľov§ 49a ods. 1 písm. e) 
Ponuky uchádzačov§ 49a ods. 418.02.2014 1.Iveta Kudolova – kopie
2.Jan Ziska – kopie
3.LesHunt – kopie
4.Lubos Janoscik – kopie
5.Ludevit Blska – kopie
6.Marek Hudak – kopie
7.Maria Glembova – kopie
8.Milan Profant – kopie
9.MR Production – kopie
10.PROFSpol – kopie
11.Riava – kopie
12.Tetrix - kopie
Správa podľa § 21 ods. 3§ 21 os. 2, 3 18.02.2014 2013 0015nzo
2013 0015nz h
Informácia o otváraní častí ponúk „Ostatn铧 41 ods. 105.11.201318.12.2013 o 10:00 hod.
Informácia o otváraní častí ponúk „Kritériᓧ 41 ods. 123.12.201307.01.2014 o 09:00 hod.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk§ 44 os. 2 17.1. 2014 2013_0015zvpx
Oznámenie o výsledku§ 22 ods. 318.02.2014  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Iné inf. a dokumenty, napr.:Odôvodnenie podľa § 46 ods. 2 
crossmenuchevron-down