Projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky:

 Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre UPS Hybe

Postup verejného obstarávania:

 verejná súťaž

Predpokl.hodnota zákazky [eur]:

 499 856

Názov informácie (dokumentu)

Dátum zverejnenia

Odkaz

Predbežné oznámenie

31.10.2013

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/221317

Oznámenie o vyhlásení

05.11.2013

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/221625

Súťažné podklady

§ 49a ods. 1 písm. a)

05.11.2013

 2013_0015sps

 

 1. 1.Návrh na plnenie kritérií na vyhdnotenie ponúk UPS Hybe - príloha č. 2a, 2b,a 2d
 2. 2.B1 opis predmetu zákazky - príloha č.3

Zmluva o dodaní služieb UPS Hybe - Príloha č.1

Zmluva

§ 49a ods. 1 písm. b)

 18.02.2014

 HUDAK-HYBE

PETRULA-HYBE

Dokument k prebratiu predmetu zákazky

§ 49a ods. 1 písm. c)

 

Suma uhradeného plnenia

§ 49a ods. 1 písm. d)

 

Zoznam subdodávateľov

§ 49a ods. 1 písm. e)

 

Ponuky uchádzačov

§ 49a ods. 4

18.02.2014 

 
 1. 1.Iveta Kudolova – kopie
 2. 2.Jan Ziska – kopie
 3. 3.LesHunt – kopie
 4. 4.Lubos Janoscik – kopie
 5. 5.Ludevit Blska – kopie
 6. 6.Marek Hudak – kopie
 7. 7.Maria Glembova – kopie
 8. 8.Milan Profant – kopie
 9. 9.MR Production – kopie
 10. 10.PROFSpol – kopie
 11. 11.Riava – kopie
 12. 12.Tetrix - kopie

Správa podľa § 21 ods. 3

§ 21 os. 2, 3

 18.02.2014

 2013 0015nzo

2013 0015nz h

Informácia o otváraní častí ponúk „Ostatné“

§ 41 ods. 1

05.11.2013

18.12.2013 o 10:00 hod.

Informácia o otváraní častí ponúk „Kritériá“

§ 41 ods. 1

23.12.2013

07.01.2014 o 09:00 hod.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

§ 44 os. 2

 17.1. 2014

 2013_0015zvpx

Oznámenie o výsledku

§ 22 ods. 3

18.02.2014 

 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Iné inf. a dokumenty, napr.:

Odôvodnenie podľa § 46 ods. 2

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de