Stredisko dopravy a služieb

 slivcie    Stredisko dopravy a služieb (SDaS) zabezpečujeprvotný odvoz dreva z jednotlivých lesníckych úsekov UPS Hybe na manipulačno - expedičný sklad. Odvoz je realizovaný pomocou odvoznej súpravy Tatra 815. Na manipulačno – expedičnom sklade je vyťažená drevná hmota uskladnená a následne manipulovaná na jednotlivé výrezy a sortimenty. Manipulácia sa vykonáva ručne – pomocou JMP, triedenie a nakladanie výrezov zabezpečujú čelné nakladače JCB a Manitou. Odvoz paliva a ihličnatého odpadu (kánikov) pre podielnikov zabezpečuje traktor Zetor Forterra s vlečkou.

Stredisko zabezpečuje tiež údržbu lesných ciest a skladov pomocou stroja JCB KS a prípravu podielnického palivového dreva, ktoré sa kála na štiepačke.

Na stredisku pracuje vedúci strediska, majster a štyria vodiči. Manipulácia a štiepanie paliva sú zabezpečované externými pracovníkmi.

Stredisko ponúka na predaj piliarsku guľatinu, väčšinou smrekovú, v rôznych sortimentoch a tiež služby v doprave dreva odvoznou súpravou, služby traktorom, čelnými nakladačmi a tiež kopacím JCB.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de